Přejít k obsahu


Examination of the impact resistance of PVD layers

Citace:
KŘÍŽ, A., ŠIMEČEK, J. Examination of the impact resistance of PVD layers. In Potential and applications of thin ceramic and metal coatings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 85-86. ISBN: 978-80-7043-894-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Examination of the impact resistance of PVD layers
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Šimeček
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá zkoumání rázové odolnosti PVD vrstev pomocí nekonvenční metody impact test. Při zkoušení touto metodou se jedná o cyklické rázové zatížení povrchu definovanou energií úderu. Smysl testu je zkoumání vzniklých morfologií povrchu. Výhoda tohoto testu je že se jedná o téměř reálnou simulaci skutečného provozního zatížení skutečných součástí.
Abstrakt EN: This article pursues the resistance of PVD layers to repeat dynamic loading, which is simulated in a loboratory using unconventional methods Impact test. During testing, this is surface exposed to cyclical impulse load defined by the surface energy of impact. The test principle is the study and dokumentation created defects and surface morphology. Adventage of this test is almost realistic simulation of actual working load.
Klíčová slova

Zpět

Patička