Přejít k obsahu


Influence of low temperature thermomechanical treatment on carbide morphology of RSt37-2 steel

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MALINA, J., HAUSEROVÁ, D., AIŠMAN, D., MAŠEK, B. Influence of low temperature thermomechanical treatment on carbide morphology of RSt37-2 steel. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2010. s. 25-26. ISBN: 978-3-901509-73-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of low temperature thermomechanical treatment on carbide morphology of RSt37-2 steel
Rok vydání: 2010
Místo konání: Zadar, Chorvatsko
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Jiří Malina Ph.D. , Ing. Daniela Hauserová , Ing. David Aišman , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: U ocelí zpracovávaných tvářením za studena hraje jejich tvařitelnost důležitou roli. Tvařitelnost je ovlivněna nejenom historií předchozího zpracování, ale i chemickým složením a vstupní mikrostrukturou. Standardní proces pro zvýšení tvařitelnosti představuje sferoidizační žíhání, které probíhá po dobu několika hodin, a tím výrazně zvyšuje energetické i časové náklady výroby. Článek se zabývá modifikací zpracování, které by vedlo k výraznému zkrácení časů, sferoidizaci karbidů a intenzivnímu zjemnění zrna i u nízkouhlíkových ocelí. Po aplikaci zpracování skládajícího se z ohřevu těsně okolo teploty Ac1 v kombinaci s intenzivní deformací byly získány struktury se sferoidizovaným cementitem. Vzniklé struktury byly charakterizovány pomocí světelné i laserové konfokální mikroskopie a měřením tvrdosti.
Abstrakt EN: High formability of steel is a very important parameter for cold forming of steel. Cold formability depends not only on chemical composition of steel, but also on the initial microstructure and the whole processing history. Spheroidization annealing lasting several hours can be used to improve formability, however it also increases time and energy consumption of the processing. This paper presents a new processing modification, which can lead to significant shortening of carbide spheroidization times on the one hand and on the other hand also to intensive refinement of grain size even for low-carbon steels. Microstructures with spheroidized cementite were obtained by several second lasting processing which consisted of heating to the temperature close to Ac1 and intensive deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička