Přejít k obsahu


Influence of deformation intensity and cooling parametrs on microstructure development in QP process

Citace:
KLAUBEROVÁ, D., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B., HAUSEROVÁ, D., JENÍČEK, Š. Influence of deformation intensity and cooling parametrs on microstructure development in QP process. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2010. s. 743-744. ISBN: 978-3-901509-73-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of deformation intensity and cooling parametrs on microstructure development in QP process
Rok vydání: 2010
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Danuše Klauberová , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Daniela Hauserová , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Zvyšující se požadavky na materiálové vlastnosti, snižování hmotnosti dílů a snižování výrobních nákladů jsou velkým impulzem pro vývoj nových nízkolegovaných ocelí s vysokou pevností, které jsou ekonomicky výhodné. Proto jsou pro vysokopevné oceli navrhovány nové postupy tepelného nebo termomechanického zpracování, díky kterým lze dosáhnout lepších mechanických vlastností v porovnání s konvečním zpracováním. Cílem experimentu bylo vyvinout a optimalizovat nový typ tepelného zpracování na základě Q-P procesu, kterým by bylo možno dosáhnout pevností až 2000 MPa při současné tažnosti okolo 10%. V experimentu byla použita nízkolegovaná ocel 42SiCr. Při optimalizaci procesu byl zkoumán zejména vliv různé intenzity inkrementální deformace v rozmezí skutečné deformace 5-10,4 a rychlosti ochlazování na vývoj struktury.
Abstrakt EN: The demands are increasing on material properties, lowering the mass of components, and lowering production costs are all strong drivers for the development of low-alloyed steels with high strength, which are economically attractive. New approaches to heat or thermomechanical treatments are therefore being designed for high strength steels which will help to achieve better mechanical properties than by conventional treatments. The aim of the experiment was to develop and optimize a new type of heat treatment based on the Q-P process which should be capable of achieving strengths of up to 2000 MPa with ductility of 10%. Low-alloyed steel 42SiCr was used in the experiment. During the optimization process, the main focus was on the influence of various intensities of incremental deformations in the range of thru strain=5-13.4 and the speed of cooling on the development of the structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička