Přejít k obsahu


Finding Optimal Parameter Configuration for a Dynamic Triangle Mesh Compressor

Citace:
PETŘÍK, O., VÁŠA, L. Finding Optimal Parameter Configuration for a Dynamic Triangle Mesh Compressor. In Articulated Motion and Deformable Objects. Berlin: Springer, 2010. s. 31-42. ISBN: 978-3-642-14060-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finding Optimal Parameter Configuration for a Dynamic Triangle Mesh Compressor
Rok vydání: 2010
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Oldřich Petřík , Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek navrhuje metodu pro optimalizaci poměru datového toku a poškození pro algoritmus komprese dynamických trojrozměrných trojúhelníkových sítí. Přestože se v uplynulých desetiletích objevilo mnoho publikací zabývajících se kompresí dat tohoto charakteru, jen několik málo z nich adresuje problém optimalizace poměru datového toku a poškození sítě. Metoda hrubé síly, jež je založena na spuštění kompresního algoritmu se všemi možnými kombinacemi nastavení z daných hodnot a výběru takových z nich, které ústí v dobré výsledky, je stále široce využívána, přestože vyžaduje exponenciální množství pokusů vzhledem k počtu parametrů. Námi navržená metoda je schopná nalézt řešení blíže k optimu při očekávané lineární až kvadratické časové složitosti.
Abstrakt EN: This paper proposes a method of rate-distortion optimisation of an algorithm for compressing dynamic 3D triangle meshes. Although many articles regarding compression methods for this kind of data have been published in the last decade, the problem of rate-distortion optimisation has only been addressed by a very few of them. An exhaustive search method, where a grid of parameter configurations is used in the compressor and only the configurations producing good results are selected, is still widely used even though it requires a number of tries exponential to the number of parameters. Our proposed method can find better solutions (i.e. closer to an optimum) in expected linear to quadratic time.
Klíčová slova

Zpět

Patička