Přejít k obsahu


Analysing the Influence of Vertex Clustering on PCA-Based Dynamic Mesh Compression

Citace:
RUS, J., VÁŠA, L. Analysing the Influence of Vertex Clustering on PCA-Based Dynamic Mesh Compression. In Articulated Motion and Deformable Objects. Berlin: Springer, 2010. s. 55-66. ISBN: 978-3-642-14060-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysing the Influence of Vertex Clustering on PCA-Based Dynamic Mesh Compression
Rok vydání: 2010
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Bc. Jan Rus , Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Díky růstu výpočetního výkonu současného hardwaru se rozšiřují technologie pracující s 3D daty. Příklady využití tohoto typu dat můžeme nalézt v geografii či herním průmyslu. Tato 3D data mohou být nejen statická, ale rovněž dynamická. Jedním ze způsobů reprezentace animovaných 3D dat je jejich vyjádření s pomocí ?dynamických trojúhelníkových sítí?. Tento druh reprezentace dat je obvykle velmi objemný a pro jejich efektivní skladování a přenos je třeba je komprimovat. V tomto příspěvku se zabýváme vlivem shlukování vrcholů na kompresi dynamických trojúhelníkových sítí. Trojúhelníková síť je rozdělena na shluky vrcholů na základě podobnosti jejich pohybu a dále komprimována po částech tak, aby bylo dosaženo vyššího kompresního výkonu. Jako základní kompresní algoritmus využíváme Coddyac, jehož funkčnost rozšiřujeme přidáním několika dobře známých shlukovacích algoritmů, abychom demonstrovali účinnost tohoto přístupu. Rovněž se zabýváme tím, které shlukování je pro Coddyac nejvhodnější.
Abstrakt EN: The growth of computational power of contemporary hardware causes technologies working with 3D-data to expand. Examples of the use of this kind of data can be found in geography or gaming industry. 3D-data may not be only static, but also dynamic. One way of animated 3D-data representation is expressing them by "dynamic triangle mesh". This kind of data representation is usually voluminous and needs to be compressed for efficient storage and transmission. In this paper, we are dealing with the influence of vertex clustering on dynamic mesh compression. The mesh is divided into vertex clusters based on the vertex movement similarity and compressed per-partes to achieve higher compression performance. We use Coddyac as a basic compression algorithm and extend it by adding well known clustering algorithms to demonstrate the efficiency of this approach. We also deal with what clustering is the most appropriate Coddyac.
Klíčová slova

Zpět

Patička