Přejít k obsahu


Progressive RBF Interpolation

Citace:
SKALA, V. Progressive RBF Interpolation. In Proceedings of Afrigraph 2010. Franschhoek: The African Graphics Association, 2010. s. 17-20. ISBN: 978-1-4503-0118-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Progressive RBF Interpolation
Rok vydání: 2010
Místo konání: Franschhoek
Název zdroje: The African Graphics Association
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: nová technika výpočtu radiálních bázových funkcí je předkládána. Technika umožňuje efektivní operace vkládání/odstranění bodů.
Abstrakt EN: New technique for an incremental radial basis function computation is presented. It enables efficient operations insertion/removal of points.
Klíčová slova

Zpět

Patička