Přejít k obsahu


Duality and Intersection Computation in Projective Space with GPU support

Citace:
SKALA, V. Duality and Intersection Computation in Projective Space with GPU support. In Latest trends on applied mathematics, simulation, modelling WSEAS. Athény: WSEAS Press, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-960-474-210-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Duality and Intersection Computation in Projective Space with GPU support
Rok vydání: 2010
Místo konání: Athény
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Jsou prezentovány nové metody výpočtu průsečníků s použitím principu duality v projektivním prostoru.
Abstrakt EN: New methods for intersection computation using principle of duality in projecti ve space is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička