Přejít k obsahu


Inovace v MSP - projekty InnoSkills a FASTER

Citace:
VACEK, J., EGEROVÁ, D., EDL, M. Inovace v MSP - projekty InnoSkills a FASTER. In Management ve výzkumu a vývoji. Ostrava: MARQ, 2010. s. 28-33. ISBN: 978-80-86840-52-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation in SMEs - projects InnoSkills and FASTER
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: MARQ
Autoři: Doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D. , PaedDr. Dana Egerová , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje informace o výsledcích a výstupech dvou projektů programu Leonardo da Vinci ? transfer inovací, v nichž je ZČU partnerem: InnoSkills a FASTER. Projekt InnoSkills je zaměřen na zvýšení kompetencí pracovníků MSP v oblasti managementu inovací, projekt FASTER pak na analýzu prostředí a podporu ambiciózních, rychle rostoucích firem (gazely).
Abstrakt EN: The paper summarizes information on outcomes and outputs of two projects of the Leonardo da Vinci programme, in which the UWB participates as the project partner. The project InnoSkills focuses on the growth of competencies of the SME staff in innovation management and the project FASTER supports ambitious, rapidly growing entrepreneurs and companies (gazelles).
Klíčová slova

Zpět

Patička