Přejít k obsahu


Influence of thermal radiation on heat transfer in electrical equipment

Citace:
HALLER, R., KOŽENÝ, J. Influence of thermal radiation on heat transfer in electrical equipment. Acta Technica ČSAV, 2010, roč. 55, č. 2, s. 209-221. ISSN: 0001-7043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of thermal radiation on heat transfer in electrical equipment
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Autoři: Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Prof. Ing. Jiří Kožený CSc.
Abstrakt CZ: Zajímavé aspekty přenosu tepla v elektrických zařízeních jsou důležitou otázkou v základních vztazích přenosu tepla. V článku jsou ukázány jako radiální část přenosu tepla z válcového induktoru.
Abstrakt EN: Important aspects of heat transfer in electrical equipment are investigated. Based on fundamental relations the heat transfer is calculated on simple (isothermal) arrangements such as cylindrical conductor, vertical plate, andhorizontal foil. It is demonstrated the calculation purposes, the termal network method andthe similarity theory are used, and the theoretical results are vertified by measurement. In the coclusion, the heat tranfer in technical equipment such as bus-bar is invetigated. It is confirmed, that taking into consideration the radiation part, the maximal permissible current of equipment and, in the same manner, ist current-carrying capacity significanty increase. These results can also be generalized on similar electrical equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička