Přejít k obsahu


Accelerating the Local Search Algorithm for the Facility Location

Citace:
SKÁLA, J., KOLINGEROVÁ, I. Accelerating the Local Search Algorithm for the Facility Location. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Athény: WSEAS Press, 2010. s. 98-103. ISBN: 978-960-474-243-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Accelerating the Local Search Algorithm for the Facility Location
Rok vydání: 2010
Místo konání: Athény
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Jiří Skála , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Článek navrhuje několik metod pro podstatné urychlení algoritmu local search pro řešení problému facility location. Většina existujících publikací se soustředí na exaktní matematický popis algoritmů a vyčerpávající důkazy. To je jistě důležité, ale praktická aplikace navržených algoritmů bývá opomíjena. Přímočarý přístup je často neefektivní. K dosažení vysoké efektivity je potřeba použít speciální metody. Tento článek se soustředí na urychlení algoritmu facility location. Konkrétně navrhuje urychlení s použitím dělení prostoru a paralelizace výpočtu na stolním počítači.
Abstrakt EN: This paper presents several methods to significantly speed up the local search algorithm for the facility location clustering. Most papers regarding the facility location focus on the mathematical theory, tight approximation ratios, and solid proofs. While this is certainly important, the papers rarely concern the practical application of the proposed algorithms. A straightforward, naive approach is often not efficient, so special techniques must be used to achieve high performance. This paper focuses on an acceleration of the local search algorithm. Specially, it proposes an acceleration using a space partitioning and a parallelisation on a desktop computer.
Klíčová slova

Zpět

Patička