Přejít k obsahu


Brain text processing model based on conceptual dependency theory

Citace:
KRATOCHVÍL, P., MACHOVÁ, S., KLEČKOVÁ, J. Brain text processing model based on conceptual dependency theory. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2010. s. 1083-1084. ISBN: 978-3-901509-73-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Brain text processing model based on conceptual dependency theory
Rok vydání: 2010
Místo konání: Zadar
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Petr Kratochvíl , Mgr. Světlana Machová , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Článek popisuje nový přístup ke zpracování textu založený na teorii konceptuální závislosti. Jednou možností, jak modelovat zpracování textu v lidském mozku je modelování zpracování příběhů. Tyto příběhy obsahují i verbální komunikaci. Jeden zajímavý model struktury a formátu příběhu byl uveden jako teorie konceptuální závislosti. Cílem tohoto článku je najít nový experimentální model zpracování textu v lidském mozku založený na teorii konceptuální závislosti.
Abstrakt EN: The article describes a new approach to the text processing based on conceptual dependency stories. A possibility how to model text processing by the human brain is to model story processing. These stories include verbal communication. An interesting model of the story structure and format was introduced as Conceptual Dependency (CD) theory. The aim of this article is to find a new experimental text processing in human brain model based on CD theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička