Přejít k obsahu


Komprese dat v počítačové grafice (Menší data se lépe "chroupou")

Citace:
VÁŠA, L. Komprese dat v počítačové grafice (Menší data se lépe "chroupou"). VŠB - TU Ostrava, Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Data compression in compact graphics
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Přednáška mapuje využití komprese dat v počítačové grafice. Nejprve jsou představeny základní techniky používané při kompresi (predikce, statistické kódování, transformace dat) a následně jsou předkládány konkrétní metody komprese dat používané pro data související s počítačovou grafikou. Představeny jsou metody komprese statického obrazu a videa a detailně jsou diskutovány moderní metody komprese statických trojúhelníkových sítí a trojrozměrných animací.
Abstrakt EN: The lecture maps the usage of data compression in computer graphics. First we introduce basic techniques used in compression (prediction, statistical encoding, data transformation), and subsequently we describe concrete methods of data compression used for compressing data related to computer graphics. We introduce methods of compression of static images and video, and we give details on modern methods of compressing static triangle meshes and 3D animations.
Klíčová slova

Zpět

Patička