Přejít k obsahu


Vizualizace a zpracování biomedicínských dat (Velká data v biomedicíně a jejich zvládnutí)

Citace:
KOHOUT, J. Vizualizace a zpracování biomedicínských dat (Velká data v biomedicíně a jejich zvládnutí). VŠB - TU, Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Visualization and processing of biomedical data sets
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Josef Kohout Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro zlepšení současné léčebné péče je nezbytné vytvoření přesného digitálního modelu lidského organismu, což vyžaduje mimo jiné sběr a integraci nejrůznějších biomedicínských dat, jejich přehledné a interaktivní zobrazení a zpracování. Tato přednáška představuje některé problémy, se kterými se v tomto úkolu, který je prioritně podporován z EU, potýkáme, jako např. vizualizace rozsáhlých volumetrických dat, vektorových a tensorových polí, automatická detekce aneurysmat nebo modelování svalů. Možné způsoby řešení těchto problémů jsou prezentovány, např. data-streaming, bricking pro efektivní využití hardware, glyphy a streamlines, simplifikace, pravděpodobnostní metody, paralelizace.
Abstrakt EN: In order to improve healthcare, a precise virtual physiological model of human must be constructed, which involves collection, interactive processing and visualization of various biomedical data sets. This presentation introduces some problems that we must dealt with in this task, which is also supported by EU, such as visualization of large volume data sets, of vector and tensor fields, automatic detection of aneurysms or musculoskeletal modelling. Several possible solutions to these problems are discussed, e.g., data-streaming, bricking to efficient use of hardware, glyphs and streamlines, simplification, probabilistic methods, parallelization.
Klíčová slova

Zpět

Patička