Přejít k obsahu


Coefficient of friction and wear of sputtered a-C thin coatings containing Mo

Citace:
NOVÁK, P., MUSIL, J., ČERSTVÝ, R., JÄGER, A. Coefficient of friction and wear of sputtered a-C thin coatings containing Mo. Surface and Coatings Technology, 2010, roč. 205, č. 5, s. 1486-1490. ISSN: 0257-8972
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coefficient of friction and wear of sputtered a-C thin coatings containing Mo
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Petr Novák , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Radomír Čerstvý , A. Jäger
Abstrakt CZ: Článek se zabývá přípravou ~3000 nm tlustých a-C povlaků obsahujících Mo, vztahu mezi mechanickými vlastnostmi, koeficientem tření a rychlostí otěru a vlivu obsahu Mo v a-C povlaku na tyto vztahy. Mo-C povlaky byly připraveny naprašováním pomocí nevyváženého magnetronu (UM) vybaveného grafitovými terči (průměr 100 mm, čistota - 99,9% ) upevněného k UM katodě společně s Mo kroužky o různých vnitřních průměrech. Množství Mo v a-C povlacích bylo řízeno vnitřním průměrem Mo kroužku. Bylo ukázáno, že koeficient tření a rychlost otěru povlaku silně závisí nejen na tvrdosti H, ale též na efektivním Youngově modulu povlaku E*, poměrech H/E* a H^3/E*^2 a elastické vratnosti. H^3/E*^2 charakterizuje odolnost proti plastické deformaci. Povlaky s nízkým obsahem Mo obsahující nanozrna karbidů rozptýlená v a-C matrici vykazují nízké hodnoty koeficientu tření 0,07 a rychlosti otěru 10^-7 mm^3/Nm měřené WC kuličkou při rychlosti v = 0,05 m/s, celkové kluzné dráze l = 1000 m a zatížení L = 2 N.
Abstrakt EN: The paper reports on preparation of ~3000 nm thick a-C coatings containing Mo, interrelationships between their mechanical properties, a coefficient of friction and wear rate and the effect of Mo content in the a-C coating on these interrelationships. The Mo-C coatings were prepared by sputtering using an unbalanced magnetron (UM) equipped with a graphite targets (diameter 100 mm, 99.9 % purity) fixed to the UM cathode with Mo ring of different inner diameter. The content of Mo in the a-C coating was controlled by inner diameter of Mo ring. It is shown that coefficient of friction and wear rate of the coating strongly depend not only on its hardness H but also on its effective Young's modulus E*, the ratios H/E*, H^3/E*^2 and the elastic recovery. The ratio H^3/E*^2 characterizes the resistance of coating to plastic deformation. Coatings with a low amount of Mo composed of nanograins of carbides dispersed in a-C matrix exhibit low values of coefficient of friction 0.07 and wear rate 10^-7 mm^3/Nm measured with WC ball at the rotation speed v = 0.05 m/s, total sliding lenght l = 1000 m and the load L = 2 N.
Klíčová slova

Zpět

Patička