Přejít k obsahu


SiBCN materials for high-temperature applications: Atomistic origin of electrical conductivity

Citace:
HOUŠKA, J., KOS, Š. SiBCN materials for high-temperature applications: Atomistic origin of electrical conductivity. Journal of Applied Physics, 2010, roč. 108, č. 8, s. 083711-1/083711-7. ISSN: 0021-8979
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SiBCN materials for high-temperature applications: Atomistic origin of electrical conductivity
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Jiří Houška Ph.D. , Mgr. Šimon Kos Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek detailně diskutuje elektronovou strukturu nových tvrdých a teplotně stabilních materiálů SiBCN. Zaměřili jsme se na váhu individuálních elektronových stavů na jednotlivých prvcích, typech vazeb a vazbách různých délek, a na počet atomů a klastrů atomů, na kterých jsou stavy lokalizovány. Speciální pozornost je věnována stavům kolem Fermiho meze. Podrobně jsme prozkoumali vliv jednotlivých prvků a typů vazeb na (ne)vodivost materiálů. Výsledky poskytují detailní pohled na komplexní vztahy mezi složením a elektronickými vlastnostmi a umožňují navrhovat složení SiBCN materiálů kombinujících různé funkcionální vlastnosti, například vysokou teplotní stabilitu s elektrickou vodivostí.
Abstrakt EN: The paper contains a detailed discussion of the electronic structure of the novel hard and thermally stable amorphous SiBCN materials. We focus on the weight of individual electronic states on different elements, bond types, bonds of different lengths, and the number of atoms and clusters of atoms the states are localized on. A special attention is paid to the states around the Fermi level. We show in detail the effect of individual elements and bond types on the (non)conductivity of the materials. The results provide a detailed insight into the complex relationships between the material composition and the electronic properties, and allow one to tailor SiBCN compositions which can combine different functional properties, such as high thermal stability with electrical conductivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička