Přejít k obsahu


Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu

Citace:
MERGL, M. Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 156-157. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New finds of Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Trilobita, Lichida) in the Mílina Formation (Tremadocian) in the Barrandian area
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V práci je popsán nález pygidia trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok). Tento druh byl doposud bezpečně znám jen z podložního souvrství třenického a dva lichidní hypostomy popsané z mílinského souvrství nemohly být s určitostí přiřazeny tomuto druhu. Neúplné nové pygidium patří pravděpodobně raně holaspidnímu jedinci.
Abstrakt EN: A new find of the rare trilobite Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) brings the first unambiguous evidence of the presence of this species in the Mílina Formation. So far, the species has been known from the older Třenice Formation and two lichid hypostomes formerly established from the Mílina Formation could not been well compared with specimens from the Třenice Formation. The incomplete pygidium probably belonds to early holaspid specimen.
Klíčová slova

Zpět

Patička