Přejít k obsahu


Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

Citace:
KŘÍŽ, A. Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku. In 23. DTZ 2010. Čerčany: 2010. ISBN: 978-80-904462-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the surface on end-use properties of product
Rok vydání: 2010
Místo konání: Čerčany
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Povrch součásti je třeba chápat v kontextu s jeho mnoha funkcemi. Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou mechanické, fyzikální a chemické. V praxi nejsou jednotlivé vlastnosti uplatňovány samostatně, ale vždy ve vzájemné kombinaci a tím je ztíženo posuzování jednotlivých vlivů. V minulosti byla pozornost povrchu věnována pouze v souvislosti s drsností, geometrickou přesností. V současné době je snaha popsat vlastnosti povrchu komplexně v širších souvislostech. Byla vytvořena speciální metodika hodnocení, která se nazývá integrita povrchu. V uvedeném článku jsou zachyceny jednotlivé sledované faktory i s jejich specifiky ve vazbě na výsledné užitné vlastnosti.
Abstrakt EN: The surface of a component must be understood in the context of its numerous functions. Its the most important properties include the mechanical, physical and chemical ones. In servise, these properties do not take effect separately but in combinations which make their influence difficult to evaluate. In the past, the surface only received attention in relation to its roughness and geometric accuracy. These days, there are efforts to describe the surface properties comprehensively in a wider context. A special evaluation methodology has been created and became known as the surface integrity. The paper describes the monitored factors with their particular characteristics in relation to resulting end-use properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička