Přejít k obsahu


Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 (ČSN 41 2050)

Citace:
KLUFOVÁ, P., HÁJEK, J., SOUKUP, O., KŘÍŽ, A. Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 (ČSN 41 2050). In 23. DTZ 2010. Čerčany: ATZK, 2010. s. 1. ISBN: 978-80-904462-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology design of steel C45 (ČSN 41 2050) by laser surface hardening C45 (ČSN 41 2050)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Čerčany
Název zdroje: ATZK
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. Ondřej Soukup , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Pro technologii laserového povrchového kalení HPDD laserem je charakteristické použití vysoké intenzity světelného záření, které má za následek velmi rychlý ohřev povrchových vrstev materiálu a jejich následné ochlazení. Právě rychlost průběhu procesu, vznik vysokého teplotního gradientu a následné zakalení bez přítomnosti kapalného chladícího média patří mezi základní výhody tohoto procesu. Praktické poznatky a zkušenosti uveřejněné v tomto příspěvku vycházejí z diplomové práce řešené v roce 2010 na ZČU v Plzni ve spolupráci s NTC ZČU Plzeň (Klufová, P., Návrh technologie laserového povrchového zpracování konstrukčních ocelí, ZČU Plzeň 2010). Příspěvek je zaměřen především na hodnocení povrchově zakalené vrstvy (metalografie, povrchová tvrdost, mikrotvrdost) vytvořené při různých procesních parametrech (příkon laseru a rychlost pohybu laserového paprsku) HPDD laserem a při různých stavech tepelného zpracování výchozí struktury oceli C45 (ČSN 41 2050).
Abstrakt EN: For the technology of laser surface hardening is characteristic using a high intensity of radiation of light, which causes a very fast heating process of the surface layer of material and its subsequent cooling. The speed of process creation of high thermal gradient and than hardening without coolant is the main advantage of this process. Practical findings published in this report goes out the thesis, which has solved this problem in 2010 at ZČU Pilsen cooperated with NTC ZČU Pilsen (Klufová, P., Návrh technologie laserového povrchového zpracování konstrukčních ocelí, ZČU Plzeň 2010). The report is mainly focused on classification of laser surface hardening of surface layer (metallography, surface hardness, mikrohardness) created during different process parameters (power input of laser and speed of laser beam movement) HPDD laser and different stages of heat treatment of basic structure of steel C45 (ČSN 41 2050).
Klíčová slova

Zpět

Patička