Přejít k obsahu


Vliv parametrů laserového povrchového zpracování na mikrostrukturu ocelí

Citace:
HÁJEK, J., KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., SOUKUP, O. Vliv parametrů laserového povrchového zpracování na mikrostrukturu ocelí. In 23. DTZ 2010. Čerčany: 2010. ISBN: 978-80-904462-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of laser surface hardening parameters on microstructure of steels
Rok vydání: 2010
Místo konání: Jihlava
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. Pavla Klufová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Ondřej Soukup
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je zjištění vlivu zvolených parametrů laseru na mikrostrukturu ocelí a tím i na jejich vlastnosti. Z tohoto důvodu je nutné provést povrchové tepelné zpracování s různými parametry laseru. Experiment je proveden s variováním především procesní rychlosti a příkonu. Výstupem experimentu je volba správných parametrů především s ohledem na odolnost proti otěru a hloubku povrchově kalené vrstvy. Na metalografických výbrusech tepelně zpracovaných vzorků bylo provedeno: měření tvrdosti, hodnocení velikosti karbidů, hodnocení světelnou mikroskopií atd. Experimentální program byl realizován na robotizovaném laserovém pracovišti s 4 kW HPDD laserem Coherent ISL - 4000L a průmyslovým robotem FANUC M - 710iC/50.
Abstrakt EN: Goal of the contribution is an investigation of cooling rate influence on microstructure character of selected steels and their properties. To fulfill this task laser surface hardening with various laser parameters was carried out. Process velocity and power requirement was varied in the experiment. As result of experiment is optimal parameter option with regerd to wear resistance and depth of laser surface hardened material. On metallographic heat treated samples was realized: hardness measurement, classification of carbide size, carbidic heterogenity, measurement by light microscopy etc. Experiment was realized with 4 kW HPDD laser Coherent ISL - 4000L and industry robot FANUC M - 710iC/50.
Klíčová slova

Zpět

Patička