Přejít k obsahu


Impact test of surface

Citace:
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P., ŠIMEČEK, J. Impact test of surface. Chemické listy, 2009, roč. 104, č. S, s. 334-337. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact test of surface
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Petr Beneš Ph.D. , Ing. Jiří Šimeček
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na testování materiálu pomocí impact testeru. Impact testr je část měřícího zařízení určený ke zjišťování chování materiálu při působení opakovaným rázovým zatížením. Principem testu je opakované působení rázem na povrch analyzovaného vzorku předem stanovenou silou. Impact test je nejrozšířenějším druhem zkoušky používané pro zjišťování únavových vlastností součástí, které jsou opakovaně rázově namáhány (např. obráběcí nástroje, kola kolejových vozidel, pístní kroužky atd. ). V příspěvku jsou také uvedeny výsledky z experimentů, které byly provedeny na zařízení zkonstruovaném samotnými autory příspěvku.
Abstrakt EN: This paper deals with selected applications of testing of materials using an impact tester. An impact tester is a piece of testing equipment for investigation of response of materials to repeated impact loads. The principle of the test consists in repeated impacts of a testing body onto the surface of speciment with a specific force. Impact testing is most widely used for testing fatigue properties of those components, which are subjected to repeated impacts and concurrent strong impact shocks. These include machining tools, railway wheels, piston rings and others. The paper presents results of experiments obtained with an impact tester of authors´own design. It also introduces envisaged developement planned for near future: both in terms of design and methodology.
Klíčová slova

Zpět

Patička