Přejít k obsahu


Implementace pravidel hospodářské soutěže v podnikatelských klastrech

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Implementace pravidel hospodářské soutěže v podnikatelských klastrech. Západočeská univerzita v Plzni, 2010.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of rules economic competition in business clusters
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: oponentský posudek k disertační práci
Abstrakt EN: Opponent testimony to doctoral work
Klíčová slova

Zpět

Patička