Přejít k obsahu


Měření a řízení výkonnosti v prostředí digitálního podniku

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Měření a řízení výkonnosti v prostředí digitálního podniku. Plzeň, 2010.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement and Management Performance in the Digital Enterprise
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KPV FST ZČU v plzni
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Digitální podnik je virtuálním obrazem reálného podniku, který zobrazuje podnikové procesy ve virtuálním prostředí. Systémy digitálního podniku představují inovativní krok v postupném vytváření metod a nástrojů pro podporu podnikových procesů v celém životním cyklu výrobků.
Abstrakt EN: Digital enterprise is a virtual image of real enterprise, which shows business processes in virtual surrounding. Systems of digital enterprise are new steps in gradual generation of methods and instruments for the assistance of business processes in whole life product cycle. product.
Klíčová slova

Zpět

Patička