Přejít k obsahu


A Perception Correlated Comparison Method for Dynamic Meshes

Citace:
VÁŠA, L., SKALA, V. A Perception Correlated Comparison Method for Dynamic Meshes. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2011, roč. 17, č. 2, s. 220-230. ISSN: 1077-2626
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Perception Correlated Comparison Method for Dynamic Meshes
Rok vydání: 2011
Název zdroje: IEEE COMPUTER SOC
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D. , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: V mnoha oblastech počítačové grafiky se trojúhelníkové sítě mění za účelem snížení složitosti při současném zachování původního tvaru sítě. V poslední době se výzkum v této oblasti přesunul i na dynamický případ tohoto problému, tj. kompresi a simplifikaci animovaných povrchových sítí. Dosud však byla věnována minimální pozornost otázce vyhodnocení výsledků, konkrétně míry poškození způsobené zpracováním. Dokonce i nejpokročilejší metody používají k vyhodnocení zaneseného poškození metriky založené na průměrování kvadrátu odchylky, přestože relevance takovýchto metrik nebyla dosud prokázána. V této práci poukazujeme na významné nevýhody existujících porovnávacích metod a předkládáme výsledky subjektivních experimentů, které jsme provedli. Dále odvozujeme novou metriku poškození, nazvanou STED (Spatio-temporal edge difference), která poskytuje významně lepší korelaci s výsledky subjektivních měření než kterákoli současná metrika.
Abstrakt EN: There are multiple areas of computer graphics where triangular meshes are being altered in order to reduce their size or complexity, while attempting to preserve the original shape of the mesh as closely as possible. Recently, this area of research has been extended to cover even a dynamic case, i.e. surface animations which are compressed and simplified. However, to date very little effort has been made to develop methods for evaluating the results, namely the amount of distortion introduced by the processing. Even the most sophisticated compression methods use distortion evaluation by some kind of mean squared error while the actual relevance of such measure has not been verified so far. In this paper, we point out some serious drawbacks of the existing error measures. We present results of the subjective testing that we have performed, and we derive a new measure called STED (Spatio-temporal edge difference) which provides much better correlation with subjective opinions on mesh distortion.
Klíčová slova

Zpět

Patička