Přejít k obsahu


Povrchová únava vs povrchová integrita

Citace:
ŠIMEČEK, J., KŘÍŽ, A. Povrchová únava vs povrchová integrita. 2010., ISBN: 978-80-70-43-885-5,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Žinkovy
Autoři: Ing. Jiří Šimeček , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Výsledná kvalita a úspěšnost výrobku v provozu do značné míry závisí na kvalitě povrchu. Z praxe je známo, že více jak 90 % provozních závad, které končí lomem součásti, jsou způsobeny materiálovou únavou. O únavové degradaci je známo, že její počátek je zpravidla v trhlinách povrchu, zejména v místech vysoce namáhaných a s vruby. Pokud se nejedná o vadný kus, u kterého se šíří trhlina z vnitřních metalurgických, nebo technologických vad. Uvedené trhliny se postupně šíří až iniciují celkovou destrukci součásti. Stavem povrchu se zabývá nová samostatná vědní disciplína nazývaná "integrita povrchu". Jedná se o komplexní charakteristiku, zahrnující jak stav povrchu po technologických operacích (obrábění), tak i stav podpovrchových vrstev. Tyto oblasti jsou nejčastěji popsány zbytkovými napětími, rozložením mikrotvrdosti a metalografickým stavem. V této vědní disciplíně probíhá intenzivní výzkum. Konečným cílem je vypracování metodiky, jak lze tyto klasické metody poskytující vzájemně nesouměřitelné charakteristiky vyhodnocovat a vytvářet souvislý obraz.
Klíčová slova

Zpět

Patička