Přejít k obsahu


Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45

Citace:
KLUFOVÁ, P., HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., SOUKUP, O. Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45. In Laser 50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2010. s. 36. ISBN: 978-80-87441-03-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Ondřej Soukup
Abstrakt CZ: Pro technologii povrchového kalení HPDD laserem je charakteristické použití vysoké intenzity světelného záření, které má za následek velmi rychlý ohřev povrchových vrstev materiálu a jejich následné ochlazení. Právě rychlost průběhu procesu, vznik vysokého teplotního gradientu a následné zakalení bez přítomnosti kapalného chladícího média patří mezi základní výhody tohoto procesu. Praktické poznatky a zkušenosti uveřejněné v tomto příspěvku vycházejí z diplomové práce řešené v roce 2010 na ZČU v Plzni ve spolupráci s NTC ZČU Plzeň (Klufová, P., Návrh technologie laserového povrchového zpracování konstrukčních ocelí, ZČU Plzeň 2010). Výsledky hodnocení povrchově zakalené vrstvy (metalografie, povrchová tvrdost, mikrotvrdost) vytvořené při různých procesních parametrech (příkon laseru a rychlost pohybu laserového paprsku) HPDD laserem a při různých stavech tepelného zpracování výchozí struktury oceli C45 (ČSN 41 2050) budou uvedeny v rámci ústního příspěvku na konferenci. Cílem příspěvku je především poukázat na závislost mezi stavem tepelného zpracování výchozí struktutry, průběhem procesu laserového povrchového kalení a finálními vlastnostmi zakalené vrstvy.
Klíčová slova

Zpět

Patička