Přejít k obsahu


Microstructural changes of thermally sprayed coatings after high temperature cycling

Citace:
MEDLÍN, R., BLÁHOVÁ, O., ZAHÁLKA, F., ŘÍHA, J. Microstructural changes of thermally sprayed coatings after high temperature cycling. In Metal 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 601-605. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructural changes of thermally sprayed coatings after high temperature cycling
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Rostislav Medlín , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. František Zahálka , Ing. Jan Říha
Abstrakt CZ: Technologie žárových nástřiků procesem HVOF je perspektivní technologie vytváření vrstev tlustších než 50 μm. Tato flexibilní, všestranná a ekonomická technologie umožňuje přizpůsobit povrchové vlastnosti součástí na požadované pracovní vlastnosti. Vede k prodloužení životnosti a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti povlakovaných součástí, které mohou být v závislosti na povlakovaném materiálu použity na mnoho aplikací. Skupina otěruodolných vrstev s vhodným koeficientem tření může být použita v elektrárnách na prodloužení životnosti a spolehlivosti rotujících částí turbín. V tomto případě je odolnost vrstvy na změny teplot jedna z nezbytných vlastností. Článek se soustředí na mikrostrukturální změny vrstev z následujících materiálů: Cr3C2-35NiCr, NiCrMoWFe, CoMoCrSi, Cr3C2-CoNiCrAlY and WC-CrC-Ni, které byly cyklicky zatěžovány zahříváním pomocí průchodu elektrického proudu vrstvou. Vrstvy byly zkoumány pomocí rentgenové diffrakce, skenovacím elektronovovým mikroskopem a mikrotvrdoměrem.
Abstrakt EN: Technology of thermally sprayed coatings by the HVOF process is an auspicious technology of creating more than 50 μm thick coatings. Using this flexible, versatile and economical technology enables to adapt surface properties of parts to their working conditions. It leads to extension of lifetime and increasing of reliability and safety of coated parts. In dependence of coating materials, their can be used for many applications. The group of wear resistant coatings with favourable friction properties can be used in power industry for increasing the lifetime and reliability of rotation parts of turbines. In that case the resistance of coatings to changes in temperature is one of the necessary conditions. The paper is focused on microstructural changes in the following thermally sprayed coatings: Cr3C2-35NiCr, NiCrMoWFe, CoMoCrSi, Cr3C2-CoNiCrAlY and WC-CrC-Ni, which are initiated by electrically induced thermal cycles. The coatings were examined by X-ray diffraction, SEM imaging and microhardness testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička