Přejít k obsahu


Spínací a měřící obvody univerzálního laboratorního měniče pro napájení stejnosměrných a střídavých motorů

Citace:
FOŘT, J., HOŘEJŠ, M. Spínací a měřící obvody univerzálního laboratorního měniče pro napájení stejnosměrných a střídavých motorů. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Switching and measuring circuits for universal laboratory convertor for power supply of DC and AC motors.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Miroslav Hořejš
Abstrakt CZ: Hlavním ovládacím prvkem pro IGBT tranzistory je výkonový budič SKHI 71, který je v sobě integruje galvanické optoelektronické oddělení vstupních signálů od silového obvodu, včetně desaturačních ochran, generátoru mrtvých časů, hlídání napájecího napětí, apod. Kromě ovládacího obvodu jsou na DPS integrovány proudové (3x) a napěťové (1x) čidla LEM (vhodné pro měření potřebných veličin jakožto zpětnou vazbu pro regulační algoritmy) včetně potřebných napájecích obvodů. Součástí jsou samozřejmě také propojovací konektory pro připojení na řídící techniku.
Abstrakt EN: Main control element for IGBT transistors is power driver SKHI 71, that contains galvanic optoelectronic separation of input signals from power circuit, including desaturation protections, dead time generator, supply voltage monitoring, etc . Except control circuits, the current (3x) and voltage (1x) sensing elements are on DPS integrated (suitable for needed quantities measuring for backward regulating algorithm structures), including necessary supply circuits. Another components are of course also interfacing connectors for control technique connection.
Klíčová slova

Zpět

Patička