Přejít k obsahu


Fyzikální model elektrického pohonu se spínaným reluktančním motorem malého výkonu

Citace:
FOŘT, J., MICHALÍK, M. Fyzikální model elektrického pohonu se spínaným reluktančním motorem malého výkonu. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The physical model of electric drive with small power switched reluctance motor
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Michal Michalík
Abstrakt CZ: Fyzikální model pohonu byl sestaven s prototypem 3-fázového spínaného reluktančního motoru s uspořádáním pólů (6/4) a výkonovým polovodičovým měničem v asymetrickém můstkovém zapojení (včetně spínacích a napájecích obvodů, použitých výkonových tranzistorů) a samozřejmě také se senzory fázových proudů, napájecího napětí a úhlu natočení rotoru. Pro možnost jednoduchého nastavení zátěžného momentu byl jako zatěžovací stroj zvolen stejnosměrný motor s cizím buzením.
Abstrakt EN: The physical model of drive was set up with 3 - phase switched reluctance motor prototype (with poles ordering 6/4) and with power semiconductor converter in asymmetrical bridge connection (including switch and supply circuits for used power semiconductor transistors) and of course also with sensors of phase currents, supply voltage and rotor position. For simple load torque setting was selected separately excited DC motor.
Klíčová slova

Zpět

Patička