Přejít k obsahu


Reference calculation of light propagation between parallel planes of different sizes and sampling rates

Citace:
LOBAZ, P. Reference calculation of light propagation between parallel planes of different sizes and sampling rates. Optics Express, 2011, roč. 19, č. 1, s. 32-39. ISSN: 1094-4087
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reference calculation of light propagation between parallel planes of different sizes and sampling rates
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Optical Society of America
Autoři: Ing. Petr Lobaz
Abstrakt CZ: Popis metody, která umožňuje vypočítat referenčním způsobem šíření světla mezi dvěma rovnoběžnými rovinami o různé velikosti s různými vzorkovacími frekvencemi. Metoda rozkládá vstupní a výstupní data tak, aby propagace dílčích částí šla vypočítat standardní metodou rychlé konvoluce.
Abstrakt EN: A description of a method for reference calculation of light propagation between parallel planes of different sizes and sampling rates. The method splits the input and output data into parts such that propagation of these parts can be solved using standard fast convolution method.
Klíčová slova

Zpět

Patička