Přejít k obsahu


Selection of Optimum Type FEM Model for Hybrid Composite Structure

Citace:
VACÍK, J., LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M., JANDA, P., KOTTNER, R. Selection of Optimum Type FEM Model for Hybrid Composite Structure. 2010. ISSN:1846-5900
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Selection of Optimum Type FEM Model for Hybrid Composite Structure
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Josef Vacík , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Martin Kosnar , Ing. Petr Janda , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o výběru optimálního numerického modelu pro danou hybridní kompozitovou strukturu. Zkoumaný vzorek byl složen ze dvou jednosměrných kompozitových nosníků s vlepenou mezivrstvou z gumy. Bylo prověřeno několik rozdílných způsobů modelování za použití MKP programu MSC Marc 2008r1. Práce byla založena na zkoušce jednoduchého vzorku v tříbodovém ohybu. Experimentálně získaná ohybová tuhost vzorku byla porovnána s výsledky numerických simulací. Dále byla prověřena možnost využití analytického řešení pomocí Teorie laminátových desek a Teorie sendvičových desek
Abstrakt EN: This paper deals with finding of optimum numerical model for specific hybrid composite structure. The specimen under investigation consisted of two unidirectional composite beams bonded together with a rubber layer. Several different modelling methods were considered using Finite Element Method (FEM) software MSC Marc 2008r1. The work was based on the 3-point bending test of a simple specimen. The experimentally obtained bending stiffness was compared with the result of each FE analysis. Furthermore, the possibility of analytical solution was proven, when the Theory of Laminate Plate and the Theory of Sandwich Plate were used.
Klíčová slova

Zpět

Patička