Přejít k obsahu


Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER

Citace:
VACEK, J., EGEROVÁ, D., EDL, M. Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER. Inovační podnikání a transfer technologií, 2010, roč. 18, č. 4, s. 10-11. ISSN: 1210-4612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation guide InnoSkills and support of fast growing knowledge-intensive enterprises FASTER
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Asociace inovačního podnikání ČR
Autoři: Doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D. , PaedDr. Dana Egerová , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: ZČU je partnerem dvou projektů programu Leonardo da Vinci ? transfer inovací. Projekt InnoSkills je zaměřen na zvýšení kompetencí pracovníků MSP v oblasti managementu inovací, projekt FASTER pak na analýzu prostředí a podporu ambiciózních, rychle rostoucích firem (gazely). V příspěvku uvádíme informace o výstupech obou projektů a možnostech jejich využití při vzdělávání odborníků v inovačním podnikání.
Abstrakt EN: The UWB participates as the project partner in two projects of the Leonardo da Vinci programme ? innovation transfer. The project InnoSkills focuses on the growth of competencies of the SME staff in innovation management and the project FASTER supports ambitious, rapidly growing entrepreneurs and companies (gazelles). The paper describes the project?s deliverables and informs about their use in trainings of innovation specialists.
Klíčová slova

Zpět

Patička