Přejít k obsahu


Nástroj pro vytvoření asociativní databáze

Citace:
KRATOCHVÍL, P., KLEČKOVÁ, J. Nástroj pro vytvoření asociativní databáze. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tool for creating associative database
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Kratochvíl , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Sada nástrojů webové aplikace pro tvorbu asociativní databáze. Databáze je vytvářena originálními algoritmy v režimu on-line na základě bezprostředních reakcí respondentů na předkládané textové stimuly na rozdíl od základních WordNetů založených na zpracování již existujících korpusů. Aplikaci je možno použít i v psychologických, filozofických či sociologických výzkumech. Aplikace je jazykově nezávislá.
Abstrakt EN: This is a set of web application tools for creating an associations network database. Database is generated by original algorithms in on-line mode. In contrast with basic WordNets based on existing corpuses processing, these algorithms is based on immediate respondent answers for given text stimuli. This application can be used not only for psychological, medical and sociological researches, but also as a multilingual semantic dataset.
Klíčová slova

Zpět

Patička