Přejít k obsahu


Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník u Líní

Citace:
MERGL, M. Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník u Líní. Erica, 2010, roč. 17, č. 1, s. 53-57. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Freshwater and wetland molluscs of the Nový rybník Nature Reserve near Líně
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V publikaci je prezentován přehled vodních a mokřadních měkkýšů PR Nový rybník u Líní na Plzeňsku. Celkem je uvedeno 15 druhů plžů a dva druhy mlžů. Charakteristick´ý je výskut druhu Stagnicola cf. palustris. Výskyt malokafauny je omezen, vzhledem ke znečistění rybníku trusem hnízdícího ptacva, na drobné vodní plošky v okolí a při okraji rybníka.
Abstrakt EN: A review of freshwater and wetland molluscs of the Nový rybník Nature Reserve near Líně (Plzeň area) is presented, with 15 gastropods and 2 bivalves observed. The wetland is characterized by occurrence of Stagnicola cf. palustris, associated with other lymnaeids and planorbiids typical for small bodies of waters. The littoral of the pond lacks any molluscs reflecting a heavy pollution by excretions from numerous bird populations.
Klíčová slova

Zpět

Patička