Přejít k obsahu


Faster Facility Location and Hierarchical Clustering

Citace:
SKÁLA, J., KOLINGEROVÁ, I. Faster Facility Location and Hierarchical Clustering. International Journal of Computers, 2011, roč. 5, č. 1, s. 132-139. ISSN: 1998-4308
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Faster Facility Location and Hierarchical Clustering
Rok vydání: 2011
Název zdroje: North Atlantic University Union (NAUN)
Autoři: Ing. Jiří Skála , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: V článku je navrženo několik metod pro urychlení shlukovacích algoritmů facility location, single link a complete link. Algoritmus local search pro facility location je urychlen použitím několika technik dělení prostoru a paralelizací výpočtu na procesoru standardního stolního počítače. Je dokumentován vliv velikosti shluků na urychlení výpočtu. Článek dále představuje výpočet shlukování single link a complete link na grafickém procesoru s využitím architektury CUDA.
Abstrakt EN: We propose several methods to speed up the facility location, and the single link and the complete link clustering algorithms. The local search algorithm for the facility location is accelerated by introducing several space partitioning methods and a parallelisation on the CPU of a standard desktop computer. The influence of the cluster size on the speedup is documented. The paper further presents the computation of the single link and the complete link clustering on the GPU using the CUDA architecture.
Klíčová slova

Zpět

Patička