Přejít k obsahu


Český jazyk - jazyková výchova a komunikační a slohová výchova

Citace:
VEJVODOVÁ, J. Český jazyk - jazyková výchova a komunikační a slohová výchova. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 26-34. ISBN: 978-80-7043-591-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech language ? language training, communication and composition training
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Článek přináší analýzu vyučovacího předmětu český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ. Zdůrazňuje integritu tří složek předmětu - jazykové výchovy, komunikační a slohové výchovy a literární výchovy. Speciální pozornost je věnována didaktické analýze témat Vyjmenovaná slova a Vypravování podle série obrázků. Analýza je doplněna ukázkami příprav dvou vyučovacích hodin.
Abstrakt EN: This article presents an analysis of the educational field Czech language and literature for primary education. It emphasizes integrity of three components: Communication and Composition, Language, and Literary Education. Special attention has been paid to didactic analysis of the subject matters Correct spelling i/y after ambiguous consonants b f l m p s v z in enumerated words and Retelling stories by using drawings as a simple story plan. Two Czech language lessons plans have been added in this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička