Přejít k obsahu


Begegnungen als Motivationsfaktor im DaF-Unterricht

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Begegnungen als Motivationsfaktor im DaF-Unterricht. In Gegen-Neben-Miteinander : 9. Deutsch-Tschechisches Begegnungsseminar. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 129-133. ISBN: 978-80-7043-968-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Personal encouters as motivation in teaching German as a foreign language
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Článek představuje jeden z možných pohledů na problematiku motivace při výuce němčiny jako cizího jazyka na českých školách. Vysokou motivační hodnotu vykazují na základě zkušeností z výuky setkání českých žáků se svými německy mluvícími vrstevníky v rámci kulturních či sportovních akcí, projektů a dalších dílčích aktivit. Důležitost vlastní přímé zkušenosti dokládají i výsledky anket, zobrazující proměny důvodů, proč se žáci učí němčině.
Abstrakt EN: This article presents one way of looking at issues of motivation in teaching German as a foreign language at Czech schools. The experience of teaching proofs, that the encounter of Czech students with their German-speaking peers in the context of cultural or sporting events, projects and other activities has a high motivational value for learning German. The importance of students own direct experience is also evidenced by poll results showing changing reasons for learning German.
Klíčová slova

Zpět

Patička