Přejít k obsahu


Software for comparing models MeshTest

Citace:
VÁŠA, L. Software for comparing models MeshTest. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for comparing models MeshTest
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: Software MeshTest byl vytvořen pro automatické získávání dat ze subjektivního testování podobnosti statických trojúhelníkových sítí. Software provádí tzv. experiment binární vynucené volby se známým originálem - předkládá uživatelům trojice trojúhelníkových modelů a žádá volbu která ze dvou variant je podobnější originálu. Výsledná data mohou výt použita při konstrukci podobnostních metrik v počítačové grafice. Software MeshTest byl testován v Usability Lab ČVUT a významně usnadňuje sběr subjektivních dat.
Abstrakt EN: The MeshTest software has been created to automatize acquisition of data in subjective testing of similarity of static triangular meshes. The software performs the binary forced choice with known original experiment: it presents the user with triplets of triangular meshes, and asks the user to choose one of two distorted versions that is more similar to the original. The resulting data can be used for construction of a similarity metric in computer graphics. The software has been tested by the Usability Lab of Czech Technical University Prague, and it significantly simplifies subjective data acquisition.
Klíčová slova

Zpět

Patička