Přejít k obsahu


Enhancing the Efficiency of ICT by Spatial data Interoperability

Citace:
ČERBA, O., JEŽEK, J., CHARVÁT, K., KAFKA, Š. Enhancing the Efficiency of ICT by Spatial data Interoperability. In Handbook of Research on Green ICT: Technology, Business and Social Perspectives. Hershey : IGI Global, 2011, s. 301-316. ISBN: 978-1-61692-834-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancing the Efficiency of ICT by Spatial data Interoperability
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hershey
Název zdroje: IGI Global
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Karel Charvát , Štěpán Kafka
Abstrakt CZ: V dnešním světě informačních a komunikačních technologií (ICT) "Green ICT" představuje velmi zajímavé téma. Význam, smysl a rozsah "Green ICT" jsou velmi různorodý a velmi široký. Hardwarové technologie, například virtualizace hardware, a odpovídající metody jsou považovány za příspěvky k ochraně životního prostředí a udržitelného růstu. Současně však, další vývoj a zlepšování stávajících nástrojů ovlivňují životní prostředí nepřímo (například v důsledku snížení cestovních výdajů nebo úspor energie). ICT řešení by také mohly fungovat jako zařízení nebo prostředek zavádění nových environmentálně šetrných způsobů, například v zemědělství nebo průmyslu. Prostorových dat nebo data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo geografickou oblast (INSPIRE kanceláři, 2009), jako jsou digitální mapy, údaje v navigační nástroje, jsou významným prostředkem korelaci jinak různorodé zdroje informací.
Abstrakt EN: In the present world of information and communication technologies (ICT)?Green ICT? represents a topic of immense interest. The meaning, sense and scope of Green ICT are quite varied and very wide. Hardware technologies, for example (virtualization of hardware) and corresponding methods are considered initiatives towards environment protection and sustainable growth. At the same time, however, improved development and implementation of existing tools influencing environment by implication (for example due to reducing travel costs or energy savings) are very important in terms of Green ICT. ICT solutions could also work as a device or medium of implementation of new environmentally friendly methods, for instance in agriculture or industry Spatial data or data with a direct or indirect reference to a specific location or geographic area (INSPIRE Registry, 2009), like digital maps, data in navigation tools, are a significant means of correlating otherwise disparate sources of information.
Klíčová slova

Zpět

Patička