Přejít k obsahu


Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled)

Citace:
JEŽEK, J. Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E + M. Ekonomie a Management, 2010, roč. 13, č. 4, s. 123-134. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of city marketing in a practice: evolution, expectations, reality (a critical view)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Městský marketing získal v posledních letech na výzkumu jak v teorii, tak i společenské praxi. Příspěvek se zabývá kritickou analýzou aplikace poznatků podnikového marketingu v podmínkách měst. Poukazuje na některá přehnaná očekávání a mýty, které jsou s ním spojená. Autor dochází k závěru, že ačkoliv je městský marketing stále významnějším koncepčním přístupem řešení problémů měst, nejedná se o přístup, který by byl schopen zcela nahradit dosavadní přístupy, snažící se řešit problémy měst. Je spíše jejich vhodným doplňkem, přestože oblastí, kde je možné marketingových přístupů využít, stále přibývá.
Abstrakt EN: City marketing has obtained an importance not only in a theory, but also in a social practice during last couple of years. The paper deals with a definition of city marketing and also its selected specific characteristics. It analyses beginnings of town marketing in the Czech Republic. The author have come to the conclusion that although city marketing has been more and more important strategy of the municipal policy, it is not an instrument which would be able to substitute absolutely up to present approaches that have tried to solve towns´ problems. Although there have been more and more fields of possible use of the marketing approaches, it still works as a suitable addition.
Klíčová slova

Zpět

Patička