Přejít k obsahu


Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER

Citace:
VACEK, J., EGEROVÁ, D., EDL, M. Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, U jezu 545/4, 2010. s. 102-109. ISBN: 978-80-87184-10-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation Guide InnoSkills and support of fast growing knowledge-based companies FASTER
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: VÚTS, U jezu 545/4
Autoři: Doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o dvou projektech programu Leonardo da Vinci ? transfer inovací, v nichž je ZČU partnerem: InnoSkills a FASTER. Projekt InnoSkills je zaměřen na zvýšení kompetencí pracovníků MSP v oblasti managementu inovací, projekt FASTER pak na analýzu prostředí a podporu ambiciózních, rychle rostoucích firem (gazely). V příspěvku najdete informace o výstupech obou projektů a možnostech jejich využití při vzdělávání studentů i manažerů MSP a dalších zájmových skupin.
Abstrakt EN: The paper provides information on two projects of the Leonardo da Vinci programme ? innovation transfer, in which the UWB participates as the project partner. The project InnoSkills focuses on the growth of competencies of the SME staff in innovation management and the project FASTER supports ambitious, rapidly growing entrepreneurs and companies (gazelles). The paper describes the current status of project?s deliverables and informs about their use in trainings of students, SMEs managers and other users.
Klíčová slova

Zpět

Patička