Přejít k obsahu


Český jazyk a literatura

Citace:
LEDERBUCHOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., SUDA, Z. Český jazyk a literatura. In Pedagogická praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 10-25. ISBN: 978-80-7043-590-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Language and Literature
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová CSc. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc. , PhDr. Zdeněk Suda CSc.
Abstrakt CZ: Autoři podrobují analyze Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Zaměřují pozornost na očekávané výstupy v jednotlivých složkách předmětu český jazyk a literatura, tj. v jazykové výchově, komunikační a slohové výchově a v literární výchově, zdůrazňují však, že ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Ve druhé části článku je navrženo 6 kroků k vytvoření kvalitní přípravy na vyučovací hodinu literární výchovy. Každý z autorů uvádí přípravu jedné vyučovací hodiny, založené na jeho vlastní výukové zkušenosti. Příprava na vyučovací hodinu jazykové složky předmětu využívá práci žáků i učitele s interaktivní tabulí Smart Board. Text je doplněn obrazy tabulí vytvořených v aplikaci Smart Notebook. Poslední část článku přináší formulář hospitačního záznamu náslechové hodiny a seznamuje s hledisky rozboru vyučovací hodiny.
Abstrakt EN: The authors analyze The Framework Education Programme for Elementary Education, especially the educational area Language and Language Communication. They describe the specific purposes for each of the three parts of the educational field Czech Language and Literature: Language, Communication and Composition and Literature. Nevertheless, the author stress the fact that the educational content of the individual parts is interconnected in the instruction. The second part of the article deals with 6 steps to developing a quality lesson plan. Each author brings a model lesson plan based on his/her own teaching experience. The lesson plan for teaching language utilizes Interactive Whiteboard Smart Board as a technology resource. The text is accompanied by Smart Notebook Software screenshots. In the last part of the article, the authors focus on Summary lesson analysis form. They bring a list of criteria for the Summary Lesson Analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička