Přejít k obsahu


Cationic starch intercalation into montmorillonite structure

Citace:
DUCHEK, P., ŠPÍRKOVÁ, M., DLOUHÝ, J. Cationic starch intercalation into montmorillonite structure. Novi Sad, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cationic starch intercalation into montmorillonite structure
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Milena Špírková CSc. , Ing. Jaromír Dlouhý
Abstrakt CZ: Bramborový škrob modifikovaný trimethylammonium chloridem (kationický škrob) je cenným produktem užívaným např. v papírenství pro zlepšení mnoho vlastností papíru.S ohledem na kationickou strukturu je tento polymer vhodným interkalantem do struktury montmorillonitu. Získaná data RTG-difrakce prokázala zabudování polykationtu do struktury jílu, přičemž v případě méně kationizovaných škrobů dochází k větší expanzi mezivrství než u škrobů s vyšší kationizací. Je diskutována pravděpodobná struktura interkalátů. Výzkum byl podpořen grantem GA AV č. IAAX08240901.
Abstrakt EN: Potato starch modified by glycidyltrimethylammonium chloride (cationic starch) is a valued product used in paper industry for improving many properties of paper. Due to its cationic structure, intercalation into the structure of sodium montmorillonite has been studied. The XRD data proved that embedding modified starches with a lower degree of substitution (less cationized) into mineral structure resulted in a bigger enlargement of the montmorillonite interlayer space compared to reaction with starches containing a higher concentration of the quaternary ammonium cations. The probable structure of intercalates is discussed in the contribution. Acknowledgement: The research was supported by the Czech Academy of Sciences through the grant No. IAAX08240901.
Klíčová slova

Zpět

Patička