Přejít k obsahu


HYBRID STRUCTURES BASED ON MONTMORILLONITE/MODIFIED STARCH INTERCALATE

Citace:
DUCHEK, P., ŠPÍRKOVÁ, M. HYBRID STRUCTURES BASED ON MONTMORILLONITE/MODIFIED STARCH INTERCALATE. In Proceedingd of the 6th International Conference on Polysaccharides - Glykoscience. Praha: Czech Chemical Society, 2010. s. 44-47. ISBN: 978-80-86238-78-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HYBRID STRUCTURES BASED ON MONTMORILLONITE/MODIFIED STARCH INTERCALATE
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Czech Chemical Society
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Milena Špírková CSc.
Abstrakt CZ: Byly připraveny interkaláty na bázi sodného montmorillonitu a několika komerčních kationizovaných škrobů se stupněm substituce D = 0.04 -0.17. RTG difrakční analýza vzniklých anorganicko/organických hybridů ukázala, že se škrobový polykation interkaluje do struktury montmorillonitu, přičemž nižší stupeň substituce vede k větší expanzi mezivrství jílu než v případě více kationizovaných škrobů.
Abstrakt EN: Intercalates based on several commercial cationized starches with degree of substitution D = 0.04 -0.17, and sodium montmorillonite were prepared. The XRD analyses of resulting organic/inorganic hybrides proved that modification in the starch structure leads to embedding the polycation into montmorillonite clay gallery. Lower degree of starch cationization results in a bigger enlargement of the interlayer space in the hybrid structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička