Přejít k obsahu


INFLUENCE OF STARCH CATIONIZATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF ORGANIC/INORGANIC HYBRID MATERIAL WITH MONTMORILLONITE

Citace:
DUCHEK, P. INFLUENCE OF STARCH CATIONIZATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF ORGANIC/INORGANIC HYBRID MATERIAL WITH MONTMORILLONITE. Dead Sea Resort, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCE OF STARCH CATIONIZATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF ORGANIC/INORGANIC HYBRID MATERIAL WITH MONTMORILLONITE
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc.
Abstrakt CZ: Modifikovaný škrob připravený kationizací glycidyltrimethylammonium chloridem lze použít jako interkalant pro sodný montmorillonit. Bylo prokázáno, že rozšíření mezivrství u jílů je větší v případě méně kationizovaných škrobů než u derivátů s vyšším podílem kationizace. Pevnosti v tahu materiálů obsahující kationizované škroby jsou obecně nižší než v případě použití čistého gelatinizovaného škrobu. Naopak přítomnost i malého množství montmorillonitu v hybridní struktuře zlepšuje jeho mechanické vlastnosti, což lze vysvětlit retrogradací amylopektinu. Obecně tedy nanokompozity typu kationizovaný škrob/montmorillonit vykazují lepší pevnostní charakteristiku než samotná škrobová matrice
Abstrakt EN: Modified starch cationized by glycidyltrimethylammonium chloride can be interchanged for sodium cation in montmorillonite structure resulting in the organic/inorganic hybrid. It was proved that intercalation of the cationized starch with higher degree of cationization (more trimethylammonium groups in the polycation ) does not expand the interlayer gallery more than in case of less cationized starches. Determination of the tensile strength of hybrid materials showed significantly lower values for cationized gelatinized starches. The study also proved that positive changes in mechanical properties of the nanocomposite based on cationized starch and a small amount of montmorillonite can be explained by retrogradation of amylopectin. In general, the cationized starch/clay nanocomposite exhibits considerably higher increase of strength compared to starch matrix itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička