Přejít k obsahu


Intercalation of quaternary ammonium epoxide into montmorillonite structure

Citace:
DUCHEK, P., ŠPÍRKOVÁ, M., ŠABATA, S. Intercalation of quaternary ammonium epoxide into montmorillonite structure. Peking, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Intercalation of quaternary ammonium epoxide into montmorillonite structure
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Milena Špírková , Stanislav Šabata
Abstrakt CZ: Glycidyltrimethylammonium chlorid byl interkalován do struktury sodného montmorillonitu při různých hodnotách pH a při normální a zvýšené teplotě. Vzniklé produkty byly charakterizovány pomocí metod RTD difrakční analýzy, FTIR, 13C-NMR a mikroskopie. Vzrůst mezivrstevné vzdálenosti u interkalovaného jílu byl identický v širokém rozmezí pH i teplot, přičemž identický prosukt byl identifikován i při interkalaci H-montmorillonitů a smektitu s karboxymethylcellulózou v mezivrství. Během iontovýměnné reakce se předpokládá otevření epoxidového kruhu.
Abstrakt EN: Glycidyltrimethylammonium chloride was intercalated into the structure of sodium montmorillonite by cation exchange at different pH values and at normal and elevated temperatures. The resulting products were characterized by means of X-ray diffraction, FTIR, C13 NMR, thermal analyses, and microscopy. The increase of interlayer d ? spacing was equal at wide range of pH and temperature. Intercalation of the same organic cation into the structure of H-montmorillonite and smectite with carboxymethylcellulose sodium salt in the gallery also resulted in the equal interlayer space expansion. During the ion-exchange reaction, epoxide ring opening is envisaged.
Klíčová slova

Zpět

Patička