Přejít k obsahu


Montmorillonite Modification by Quaternary Ammonium Epoxide

Citace:
DUCHEK, P., ŠPÍRKOVÁ, M., ŠABATA, S. Montmorillonite Modification by Quaternary Ammonium Epoxide. Cochin, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Montmorillonite Modification by Quaternary Ammonium Epoxide
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Milena Špírková , Stanislav Šabata
Abstrakt CZ: Byla provedena interkalace sodného motmorillonitu glycidyltrimethylammonium chloridem při různých teplotách a hodnotách pH. Produkty byly charakterizovány metodami RTG difrakční analýzy a FTIR. Vzrůst mezivrstevné vzdálenosti u interkalovaného jílu byl konstantní v širokém rozsahu pH. Interkalace stejného kationtu do struktury H-montmorillonitů a do smektitu s interkalovanou karboxymethylcelulózou vedla opět ke stejnému rozšíření mezivrství. je diskutováno otevření kruhu při iontovýměnné reakci.
Abstrakt EN: Glycidyltrimethylammonium chloride was intercalated into the structure of sodium montmorillonite by cation exchange at different pH values and at normal and elevated temperatures. The resulting products were characterized by means of X-ray diffraction, FTIR and thermal analyses. The increase of interlayer d ? spacing was equal at wide range of pH. Intercalation of the same organic cation into the structure of H-montmorillonite and smectite with carboxymethylcellulose sodium salt in the gallery also resulted in the equal interlayer space expansion. During the ion-exchange reaction, epoxide ring opening is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička