Přejít k obsahu


Hierarchical hybrid organic-inorganic materials for enzymatic catalysis and special separation in analytical chemistry

Citace:
ŠABATA, S., KUNCOVÁ, G., DUCHEK, P., HETFLEJŠ, J., LHOTÁK, P. Hierarchical hybrid organic-inorganic materials for enzymatic catalysis and special separation in analytical chemistry. Dead Sea, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hierarchical hybrid organic-inorganic materials for enzymatic catalysis and special separation in analytical chemistry
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Stanislav Šabata , Ing. Gabriela Kuncová CSc. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Jiří Hetflejš DrSc. , Prof. Ing. Pavel Lhoták CSc.
Abstrakt CZ: K přípravě hierarchických monolitů hybridních katalyzátorů byl použit postup ISISA. Tyto materiály byly založeny jak na chemicky aktivovaném cloisitu s lipázou, tak i na silice s chemicky vázanými porphyrinem a calixarenem.
Abstrakt EN: ISISA process to generate hierarchical monoliths of hybrid catalysts has been applied in this study. These materials have been based both on chemically actiavted cloisite with lipase, and on silica with chemically bonded porphyrine and calixarene.
Klíčová slova

Zpět

Patička