Přejít k obsahu


Minority Representation: Who Decides Who Speaks for Them?

Citace:
STRNADOVÁ, L. Minority Representation: Who Decides Who Speaks for Them?. RESPECT Project Working Paper Series, 2011, č. 1, s. 1-27. ISSN: 2037-5816
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Minority Representation: Who Decides Who Speaks for Them?
Rok vydání: 2011
Místo konání: Pavia
Název zdroje: Institute for Advanced Study
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Velké množství literatury se zabývá konceptuální debatou ohledně otázky terminologických specifik a sociálních a politických dopadů konceptů tolerance a respektu. Tento příspěvek na začátku odlišuje tyto dva pojmy. Tvrdím, že demokratická teorie, která se zabývá tématem sociální a kulturní integrace a konstrukce demokratické legitimity v heterogenních společnostech, se musí spolehnout na ideál inkluze, známý z teorií deliberativní demokracie, které může sloužit jako obnovená a posílená myšlenka tolerance. Na základě teoretického přehledu tento příspěvek pracuje s příkladem strategií integrace a inkluze romské komunity v České republice a její veřejné reprezentace.
Abstrakt EN: There is a bulk of literature covering the conceptual debate over the issue of terminological specificities and social and the political consequences of the notions of toleration and respect. This paper begins with a summary highlighting the different qualities of the two notions. I argue that democratic theory dealing with the issue of social and cultural integration and the construction of democratic legitimacy in heterogeneous societies cannot but make use of the ideal of respect as a principle complementing toleration. In addition, I analyze how the idea of inclusion, promoted by theories of deliberative democracy, can serve as a revised and more up-to-date version of toleration. Building upon the summarizing theoretical argument, this paper uses the example of the strategies of integration and inclusion of the Roma community in the Czech Republic and their public representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička