Přejít k obsahu


Toleration: A Contested Value

Citace:
STRNADOVÁ, L. Toleration: A Contested Value. Politics in Central Europe, 2010, roč. 6, č. 3, s. 7-19. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Toleration: A Contested Value
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KAP FF ZČU
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek shrnuje význam pojmů tolerance a respekt v současných debatách o multikulturní integraci a zdůrazňuje nedostatečně vymezené a nejasné hranice těchto pojmů. Hlavním cílem článku je podat kritický přehled existujících přístupů v oblasti politické teorie.
Abstrakt EN: The article summarizes the importance of the notions of tolerance and respect for current debates on multicultural integration and highlights the ill-defined and blurred boundaries of the notions. The main aim is to provide a critical overview of existing approaches within theoretical debate.
Klíčová slova

Zpět

Patička