Přejít k obsahu


Czech policies of building-up Roma civil society as a vehicle for combating social exclusion

Citace:
STRNADOVÁ, L. Czech policies of building-up Roma civil society as a vehicle for combating social exclusion. Politics in Central Europe, 2010, roč. 6, č. 3, s. 105-130. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech policies of building-up Roma civil society as a vehicle for combating social exclusion
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KAP FF ZČU
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Množství literatury se zabývá koncepty tolerance and respektu. Článek hájí názor, že demokratická teorie, která se zabývá tématy sociální a kulturní integrace a konstrukce demokratické legitimity v heterogenních společnostech se musí spolehnout na ideál respektu jako princip, který doplňuje toleranci. Dále článek analyzuje, jak může princip demokratické inkluze, který představují teorie deliberativní demokracie, sloužit jako revize a posílení konceptu tolerance. Na základě techto argumentů článek analyzuje strategie integrace a inkluze romské komunity a budování romské občanské společnosti v české republice, a to i v souvislosti s reprezentací Romů ve veřejné sféře.
Abstrakt EN: There is a bulk of literature covering the conceptual debate over the issue of terminological specificities and social and the political consequences of the notions of toleration and respect. I argue that democratic theory dealing with the issue of social and cultural integration and the construction of democratic legitimacy in heterogeneous societies cannot but make use of the ideal of respect as a principle complementing toleration. In addition, I analyze how the idea of inclusion, promoted by theories of deliberative democracy, can serve as a revised and more up-to-date version of toleration. Building upon the summarizing theoretical argument, this paper uses the example of the strategies of integration and inclusion of the Roma community and building-up the Roma civil society in the Czech Republic and their public representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička